Όλες μας οι κατασκευές , δημιουργούνται με άρτιες τεχνικές γνώσεις, μεγάλη εμπειρία καθώς και με πλήρη ταύτιση στη ψυχοσύνθεση, με τον χώρο και τους ιδιόκτητες του. Όλες οι κατασκευές είναι χειροποίητες, χρησιμοποιώντας, πολλές φόρες, μεικτές τεχνικές, δηλαδή, βιτρώ και ψημένο γυαλί, για το καλύτερο αποτέλεσμα.